3  Alexa Nikolas  Alexa Nikolas Zoey 101 Magazine 1 Featured In Box
[#2369636]

Alexa Nikolas Bio

Born on April 4, 1992
( 22 years old )
Was born in
Chicago, Illinois, USA
Professional
Actress
2.0 on the Celebrity or Not? voting scale
1,072 fans have selected her as their favorite

   Subscribe
Goto page 1, 2, 3 ... 23, 24, 25 next Alexa Nikolas's YouTube Videos
 

Alexa Nikolas - Official Channel Blog!

1, 2, 3 ... 23, 24, 25 next